Optokonsult AB

Välkommen till Optokonsult.

Vi heter Lena Rasmussen och Anna Eklund och är legitimerade optiker/ optometrister som arbetar inom neuro-optometri, d.v.s. hur hjärnan bearbetar och tar emot synintryck.


Vi hjälper:

-Dig med kvarvarande symtom efter hjärnskakning, som ofta ger svårigheter med läsning och skärmarbete.

-Barn som har problem med läsinlärning, lässvårigheter, eller som utan besvär läser de första meningarna för att sedan tröttna. De som hoppar över ord och rader eller helt enkelt vägrar att läsa. De som blir rastlösa och okoncentrerade när de ska göra skolarbete.

-Dig som blundar med ena ögat, får dubbelseende eller får huvudvärk vid läsning eller bildskärmsarbete.

-Dig som inte kan vänja dig vid de glasögon du fått ordinerade.

Vi erbjuder visuell träning för dig som aldrig kunnat se bekvämt eller har glömt bort hur det är att se bekvämt.

Vi säljer inte glasögon, men vi skriver ut recept vid behov, så att du kan välja att skaffa dina glasögon där det passar dig.

Vi behandlar inte ögonsjukdomar och tar inte emot barn under 8 år, (Socialstyrelsens regler.)

Att ha en väl fungerande synförmåga är viktigt bland annat vid läsning, skärmarbete och bilkörning. För att undersöka hur din synförmåga fungerar behöver vi oftast 1 timme och 30 minuter.